Przedsiębiorcy

  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców, tworzenie i reorganizacja podmiotów prawa handlowego, KRS, zamówienia publiczne, programy unijne, bieżąca obsługa korporacyjna (Rady Nadzorcze, Zarządy),  analizy typu due diligence, audyty prawne poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, doradztwo w procesach inwestycyjnych, postępowania offsetowe, windykacja należności

Nieruchomości

  • audyt prawny nieruchomości, umowy (sprzedaż/kupno, najem, dzierżawa), zasiedzenie, warunki zabudowy, pozwolenia, inwestycje, służebności, znoszenie współwłasności, odzyskiwanie nieruchomości, rozgraniczenie, uwłaszczenie, sprawy eksmisyjne, odrębna własność lokali, wnioski do sądu wieczystoksięgowego, ochrona własności i posiadania, kaucje mieszkaniowe, kompleksowa obsługa wspólnot, TBS

Pracodawcy i pracownicy

  • stosunki pracy (zawieranie, rozwiązywanie), wszelkie roszczenia z zakresu prawa pracy (umowy o prace, kontrakty menadżerskie, odwołania, zwolnienia, zwolnienia grupowe, mobbing, zakaz konkurencji, wypadki przy pracy)

Zastępstwo prawne i procesowe

  • przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, postępowania arbitrażowe, dyscyplinarne, mediacja

Odszkodowania

  • za szkody na osobie i mieniu z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, obowiązkowych (OC) i dobrowolnych (Autocasco), podwyższanie przyznanych odszkodowań

Sprawy rodzinne i spadkowe

  • rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne, podziały majątków, nabycia i działy spadków, zachowki.