Kancelaria nasza przewiduje kilka dogodnych form rozliczenia z tytułu świadczenia usług, które to wraz z wysokością wynagrodzenia są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, mając na uwadze jego możliwości finansowe, a także rodzaj i stopień skomplikowania danej sprawy. Wychodząc zatem naprzeciw  oczekiwaniom osób korzystających z naszej pomocy proponujemy następujące systemy płatności:

System ryczałtowy
To z góry ustalona w porozumieniu z Klientem suma pieniędzy, stanowiąca wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy.

Ustalona kwota w wielu przypadkach nie musi być wpłacona jednorazowo, lecz w dogodnych dla Klienta nawet kilku transzach.

System godzinowy
Tu wynagrodzenie za realizację powierzonego kancelarii zlecenia obliczane jest według ilości rzeczywiście przepracowanych godzin, pomnożonych przez stawkę godzinową którą nasi Szanowni Klienci mogą z nami swobodnie negocjować.

System stały
Jest to najczęstszy i najpopularniejszy system przy stałych obsługach, przewidujący określoną kwotę pieniężną za pełną obsługę prawną w określonym przedziale czasu, bez względu na ilość, rodzaj i stopień skomplikowania przekazanych nam spraw.

System bonus
Wynegocjowana wspólnie z Klientem suma to minimum na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem danej sprawy. Dodatkowe, ustalone wcześniej honorarium przysługuje kancelarii  tylko w przypadku gdy sprawa zakończy się pozytywnie dla naszego Zleceniodawcy.

System minimum
Dedykowany jest dla osób o niskim cenzusie majątkowym i przewiduje tylko pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism bez potrzeby niekiedy dość kosztownego kompleksowego reprezentowania przez pełnomocnika profesjonalistę.  

Oczywiście istnieją jeszcze inne warianty płatności, których nie sposób tu wszystkich wymienić. Pozostawiamy zatem katalog otwarty dla nieprzebranej pomysłowości Naszych Drogich Klientów.